Pravila nagradne igre

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI: PODARJAMO SET ZA VRTNARJENJE ZA OTROKE
1. SPLOŠNE DOLOČBE

V skladu s temi pravili organizator SEOS GROUP d.o.o., Ulica Bratov Učakar 56, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) prireja nagradno igro PODARJAMO SET ZA VRTNARJENJE ZA OTROKE (v nadaljevanju nagradna igra). Nagradna igra traja od 05.06. do 12.6.2020. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Lesomanija.

2. KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri, ki poteka na Facebook strani https://www.facebook.com/lesomanija lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo v času trajanja nagradne igre stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob soglasju staršev oziroma zakonitih zastopnikov. Če so dobitniki nagrade mladoletniki, starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobrijo prevzem nagrade. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju, in njihovi ožji družinski člani.

3. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri sodeluje vsak, ki na Facebook strani facebook.com/lesomanija pod sliko, objavljeno 05.06.2020, v komentarjih označi tri osebe, ki bi imele igrače za otroke, komentira na objavo in sledi strani facebook.com/lesomanija ter všečka objavo. Instagram in/ali Facebook nista nikakor povezan s to promocijsko kampanjo.

Vsak posameznik lahko sodeluje z enim Facebook profilom samo enkrat.

Med vsemi, ki bodo do vključno 12.6.2020 pravilno sodelovali, bo organizator izžrebal eno osebo, ki bo prejela nagrado. S tem, ko oseba sodeluje v nagradni igri, soglaša tudi s temi Pravili in splošnimi pogoji sodelovanja.

Vsak posameznik lahko prejme samo eno nagrado. Nagradna igra se zaključi 12.6.2020.

Organizator si dopušča pravico, da iz nagradne igre izloči vse komentarje, ki so po mnenju organizatorja žaljivi, nadležni, grozeči, zavajajoči, nespodobni ali prostaški, ki na kakršenkoli način kršijo pravice drugih uporabnikov, skrbnika ali znamke kot pravne osebe, so klevetniški, vsebujejo sovražni govor v zvezi z rasno, spolno, versko, politično ali narodno pripadnostjo oziroma kakorkoli drugače žalijo določeno skupino ljudi, vsebujejo nagovor komercialne narave, ki ni v skladu z znamko, ali nagovor k dajanju donacij/prostovoljnih prispevkov.

4. NAGRADNI SKLAD IN PODELITEV NAGRAD

Vrednost ene nagrade je 25,95 €. Organizator bo med avtorji vseh objavljenih komentarjev, ki ustrezajo navodilom, v roku 3 delovnih dni od zaključka nagradne igre v poslovnih prostorih organizatorja izžrebal nagrajenca. Na žrebanju bo prisotna 3-članska komisija, ki jo bo imenoval organizator. V žrebanje bodo vključeni avtorji vseh komentarjev, ki bodo objavljeni skladno z navodili na spletni strani lesomanija.si, pri ustrezni sliki do vključno 3.6.2020. Imeni nagrajencev bosta objavljeni na Facebook strani Lesomanija.

Nagrajenec mora v roku 3 delovnih dni od razglasitve rezultatov v zasebno sporočilo na Facebooku sporočiti:

ime in priimek:
naslov:
poštno številko in kraj pošte:
davčno številko:

Če nagrajenec tega po pozivu organizatorja ne stori, ni upravičen do nagrade. Nagrajenec mora vse podatke posredovati skladno z navodili organizatorja. Če posamezni nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se razume, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. Če nagrajenec ne bo poslal pravilne davčne številke, medtem pa mu bo nagrada že poslana, bo moral akontacijo dohodnine poravnati sam.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
  • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Nagrada ni vnovčljiva za denar.

Organizator nagradne igre odvede akontacijo dohodnine od nagrade.

5. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ((ZVOP-1A) Uradni list RS, št. 67/2007). Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge namene neposrednega trženja. Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v prejšnjem stavku, in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za namene neposrednega trženja. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli pisno po pošti ali elektronski pošti na e-naslov info@lesomanija.si zahtevajo, da v 10 delovnih dneh od oddaje zahtevka preneha uporabljati njihove osebne podatke za namene neposrednega trženja.

6. KONČNE DOLOČBE IN ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami in Facebook strani Lesomanija

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
  • nedelovanje Instagram ali Facebook strani Lesomanija ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge,
  • vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
  • vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.
Pravila nagradne igre so dostopna preko Facebook strani Lesomanija. Za dodatne informacije lahko pišete na info@lesomanija.si


Ljubljana, 05/06/2020